Winkelwagen0

Privacy verklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als je:

 1. een product of ticket bij ons koopt, gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt om aan zowel onze verplichtingen als die van evenementen organisatoren jegens jou te voldoen bij het leveren van die dienst en, waar toegestaan, je op de hoogte te houden van andere events die je kunnen interesseren; en
 2. wanneer je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om jouw ervaring te personaliseren en bieden we je hopelijk een naadloze ervaring.

Je keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht. Klik voor meer informatie op elk icoon of scroll naar beneden om het volledige beleid te lezen.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou wanneer je een account aanmaakt, producten koopt, contact met ons opneemt en onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Wij verzamelen en gebruiken uw informatie voor tal van redenen, zoals je helpen om je in jouw favoriete kleding te kopen, parties te bezoeken, nieuws delen, voor marketingdoeleinden en zoals anders vereist door de wet.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

Wij kunnen jouw gegevens delen met de Event Partner(s) - zoals de artiest, promotor, het platenlabel, team of de locatie) en andere derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst indien je een evenement bezoekt waarvoor je een entreekaart bij de Rigeshop hebt besteld. Indien jij geen entreekaart hebt gekocht, ontvang je dus ook geen evenementen mailing.

Jouw keuzes en rechten

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om marketingmateriaal van ons te ontvangen. Je hebt ook recht op toegang tot de informatie die wij over jou hebben.

Je informatie onderhouden

We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Contacteer ons

Als je vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met jouw informatie omgaan, neem dan contact op met ons via email: info@rige.nl

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

 • Wanneer je een account aanmaakt, een product koopt of een ticket, verzamelen wij jouw gegevens die, afhankelijk van de service die wij bieden, jouw contact- en factuurgegevens kunnen bevatten.
 • Wanneer je onze websites of toekomstige apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, je IP-adres, je locatie, de site waar je vandaan komt, wat je wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die je bezoekt wanneer je ons verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer je gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jou verstrekken.
 • Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.Voor het kopen van merchandise is dit natuurlijk niet van toepassing.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
 • Wij maken gebruik van social media leveranciers die geodemografische gegevens bijeenbrengen die ons helpen onze diensten beter op je af te stemmen.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
  Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om koopwaar of een ticket te kopen), zodat wij:
  • jouw bestelling kunnen verwerken
  • jouw betaling kunnen aanvaarden, en
  • jou te voorzien van klantenondersteuning.
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
  • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij jouw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).
  • Om je e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder bevestigingen en herinneringen.
  • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.
  • Bescherming van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van onze partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen. Om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze Partners te garanderen.
  • Een profiel voor je aan te maken om ons te helpen onze diensten aan jou aan te passen. Als je bijvoorbeeld merchandise koopt voor bepaalde events of artiesten en je hebt ingestemd met onze marketing, zullen wij je informeren over zaken waarvan wij denken dat je er mogelijk in geïnteresseerd bent.
 3. Over jouw persoonlijke instellingen
  • We kunnen je meer geven van wat je wilt als we je beter kennen. Om er zeker van te zijn dat onze berichten en website relevant zijn voor jou, maken we een gebruikersprofiel aan met de informatie die we over je kennen en hoe je gebruik maakt van onze diensten.
 4. Waar je jouw toestemming voor hebt gegeven
  • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, of social media-platformen. Je kunt jouw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten” hieronder.
  • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw voorkeur
  • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en toekomstige apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

 • Binnen de Rige-familie van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • We kunnen jouw gegevens delen met onze Event Partners zodat zij het event kunnen uitvoeren en om andere redenen die in hun privacyverklaring worden beschreven. Wij noemen altijd de Event Partners wanneer je een ticket koopt en je kan je abonneren op de ontvangst van hun marketing.
 • Als je tickets koopt, kunnen wij jouw gegevens bekendmaken aan de koper of verkoper (indien van toepassing) met het oog op de uitvoering van de bestelling – wat betekent dat je het ticket krijgt dat je hebt gekocht, of betaald wordt voor het ticket dat je hebt verkocht.
 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijv. merchandise) zodat zij jouw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Jouw keuzes en rechten

Jouw keuzes

Als je ons toestemming hebt gegeven, kan je deze als volgt intrekken.

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kan je je accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies staan in elk van de e-mails die wij sturen, of neem contact met ons en dan doen wij voor je via info@rige.nl.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en voor toekomstige pushmeldingen, kan je de instellingen op je toestel wijzigen of locatietracking deactiveren. Om toekomstige webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van je browser wijzigen.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kan je contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je doen

Jouw rechten

Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons heeft, kan je dit ook doen door in te loggen en je informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over je nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, dien je dit per mail aan te vragen via info@rige.nl. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat je rechten kunnen verschillen afhankelijk van je woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan uw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

Je informatie onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat uw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
 • EU-VS Privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kan je contact met ons opnemen.

Contacteer ons

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, is onze Privacy officer, (Data Protection Officer), er om te helpen: info@rige.nl

Je kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden je echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen je te helpen.

Masters Of Hardcore
DRS
Megarave
Hardcore
Neophyte
Frenchcore
Chaotic Hostility
Dance 2 Eden
Uptempo Hardcore
SRB
CSR
Rotterdam Terror Corps
100% Hardcore
F. Noize
Terror
Partyraiser
Dissoactive
Australian
Ruffneck
Army
Offensive Rage
MBK
Dr Peacock